Välj en sida

Produkter

Systemlösningar så att rätt person, får rätt resa, i rätt tid och att resorna är trygga, säkra och hållbara.

ABoards olika produkter ger dig som användare ett modernt verktyg i myndighetsutövning, planering eller uppföljning.

Läs mer om de olika modulerna nedan och hör gärna av dig om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt uppe i högra hörnet.

Produkt Ombord

Administration

Ombord
Ombord är mer än ett planeringssystem för skolskjuts, Ombord är skolskjutsens hjärta och hjärna. En digital miljö som möjliggör nya arbetssätt för beställare och transportörer, interaktion med resenär och dess anhöriga genom appar är en självklarhet i Ombord.
Produkt Formbar

Ansökan

Formbar
Formbar är en ansökningsmotor som går att koppla till ert befintliga handläggningssystem för färdtjänst. Kunden loggar enkelt in med bank-id och kan då göra sin ansökan, komplettera sitt ärende eller se sitt befintliga beslut. Snabbt, smidigt och enkelt. Idag är Formbar kopplat till Navet som tillhandahålls av Addoceo.
aboard buss orange
Busstopp aboard